Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων

O σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ έχει εγκατασταθεί στο κεντρικό συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης (ΠΡΟΚΑΤ) και παρέχει δεδομένα για την ατμοσφαιρική συγκέντρωση Αιωρουμένων Σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 2.5 μικρομέτρων (εισπνεύσιμα), Ατμοσφαιρική Θερμοκρασία, Υγρασία και Πίεση, όπως επίσης και Διεύθυνση και Ταχύτητα του ανέμου. Τα δεδομένα παρέχονται ελεύθερα για την πληροφόρηση των πολιτών της Ξάνθης με εικοσάλεπτη συχνότητα. Οι ευχαριστίες μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού απευθύνονται στην Δρ. Δήμητρα Καραλή και τον Δρ. Νικόλαο Κόκο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση στις μετρήσεις του σταθμού είναι:

http://airpollab.env.duth.gr/Station/