Η Ατμόσφαιρα ως μέσον Μεταφοράς και διασποράς της ρύπανσης από μεταλλευτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού.