Συνέντευξη στην εφημερίδα ''Ακαδημαϊκός Λόγος'' (2012).

 

''Ερευνητικό-αεροσκάφος-του-Δημοκρίτειου-Πανεπιστημίου-Θράκης-μελετά-την-ατμόσφαιρα''

 

www.alogos.gr/articles/1520-Ερευνητικό-αεροσκάφος-του-Δημοκρίτειου-Πανεπιστημίου-Θράκης-μελετά-την-ατμόσφαιρα.html